2019-11-06 08:22Pressmeddelande

Regeringen föreslår fler korta YH-utbildningar

DescriptionDescription

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att yrkeshögskolan utvecklas med fler korta, flexibla yrkeshögskoleutbildningar.

Ett bra förslag tycker Petter Hallman, utbildningsdirektör på Hermods.

– Vi är väl positionerade att erbjuda denna typ av kortare utbildningar, säger han.

Syftet med förslaget är att underlätta kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Yrkeshögskolan föreslås få 13 miljoner kronor nästa år för ändamålet, skriver myndigheten på sin webbplats.

– Det som återstår att se är hur de studerande och företagen ställer sig till den här typen av kortare utbildningar. En av framgångsfaktorerna bakom varje YH-utbildning idag är enskilda företags engagemang och involvering, säger Petter Hallman.

Fakta: Flexibla yrkeshögskoleutbildningar
Nästa steg är att budgetpropositionen behandlas och beslutas av riksdagen. Beslut om utgifter för utbildningsområdet väntas den 17 december. Redan nu utreder myndigheten för yrkeshögskolan en rad praktiska frågor gällande förutsättningar för försöksverksamheten och hur ansökan ska gå till, och återkommer med mer detaljerad information längre fram under hösten.


Om Hermods

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Kontaktpersoner

Oscar Jakobsson
Marknadskommunikatör
Oscar Jakobsson