2018-10-23 11:49Pressmeddelande

Ny utbildningsdirektör till Hermods AB

null

Petter Hallman blir ny utbildningsdirektör på Hermods.

Petter har med sig en gedigen erfarenhet inom strategi och ledning och har jobbat inom Academedia sedan 2013 i olika roller. Petter kommer närmast från en tjänst som CIO/strategisk IT-direktör inom koncernen.

Christer Hammar, segmentschef för AcadeMedias vuxenutbildning:

Med sina erfarenheter från offentlig sektor och utbildning, sin strategiska höjd och sitt intresse för digitaliseringens möjligheter är jag övertygad om att Petter kommer att bidra till, och leda, Hermods fortsatta utveckling med stor framgång. Hans stora nyfikenhet och klokskap, gör att han tillsammans med chefer och medarbetare på Hermods kommer att kunna bygga verksamheten till att bli Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration – Hermods vision och ambition.

Efter examen från Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har Petter Hallman arbetat med strategi och management, bland annat på konsultföretaget McKinsey & Company. Under sina nio år som konsult var Petter med och byggde upp verksamheten mot offentlig sektor i Skandinavien. Där arbetade han bland annat med förändrings- och strategiprojekt åt Regeringskansliet och flera av Sveriges stora myndigheter, vilket även inkluderade ett antal stora upphandlingar från både leverantörs- och upphandlingssidan.

Petter började på AcadeMedia hösten 2013. Första rollen var inom affärsutveckling där han bland annat drev skolutvecklingsprojekt inom gymnasiet, arbetade med förvärvet av Espira och lanserade satsningen ”IT för bättre lärande”. Våren 2015 blev Petter operativ chef för gymnasiesegmentet och drev då även vidare satsningen på digitalisering. Intresset för att skapa affärsnytta genom IT, ledde honom sedan till att sommaren 2016 bli CIO för AcadeMedia. De senaste åren har Petter fokuserat på att mobilisera AcadeMedia kring digitalisering och att lyfta AcadeMedia IT.

Petter ser med nyfikenhet, energi och ödmjukhet fram emot sin nya roll som utbildningsdirektör på Hermods.

Det känns bra att ta steget in i vuxenutbildningen. Hermods är ett spännande bolag med en lång, fin historia och ett starkt varumärke. Hermods bedriver en viktig verksamhet som verkligen kan göra skillnad för människor, framför allt i ett integrationsarbete där man hjälper många till jobb. Jag tror och hoppas även att Hermods har potential att bredda verksamheten med nya affärer.

Petter tillträder sin nya tjänst 1 november.

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.


Om Hermods

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.