2019-05-14 12:08Pressmeddelande

Hermods är kvalitetsauktoriserade enligt Utbildningsföretagen

Hermods är auktorierat utbildningsföretag och får kvalitetsstämpel.

Hermods får kvalitetsstämpel och är kvalitetssäkrat enligt branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen. Hermods AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

- Vi är väldigt glada och stolta över beskedet att Hermods kvalitetsarbete godkänts enligt Almega Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en otroligt viktig kvalitetsstämpel för oss och den visar på att vi levererar god och kvalitetssäkrad utbildning till våra elever, studerande och deltagare, säger Petter Hallman, Utbildningsdirektör på Hermods.

Hermods har granskats av en auktorisationsnämnd och uppfyllt kraven för att bli ett auktoriserat utbildningsföretag. I kriterierna för att uppfylla kvalitetskraven ingår bland annat systematiskt kvalitetsarbete, metodutveckling, relevans i utbildningarnas innehåll samt att företaget är en god arbetsgivare. Auktoriserade företag genomgår årligen en granskning och de som inte uppfyller villkoren utesluts.

- Det känns jättebra att vi som Sveriges största utbildningsföretag är med och bidrar till en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch. Det skapar trygghet för kunderna som köper våra utbildningar och borgar för att våra elever och deltagare får den goda utbildning de har rätt till, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning.

Om Almega Utbildningsföretagen
Almega Utbildnings­företagen grundades 1996 och är landets största bransch­organisation för privata aktörer inom vuxen­utbildningen. Utbildningsföretagen ingår i Almega – som en bransch inom Almega Tjänste­förbunden – och är därmed en del av Svenskt Näringsliv.



Om Hermods

Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningskoncern.

Kontaktpersoner

Frida Rytterström
Marknads- och kommunikationsansvarig
Frida Rytterström