2018-10-11 11:03Pressmeddelande

Behöver Sverige en ny arbetsmarknadspolitik?

null

I år är det Hermods 120-års jubileum. Hermods har i 120 år arbetat med att utbilda och rusta människor för arbetsmarknaden. För att uppmärksamma vårt jubileumsår har Hermods bjudit in till två seminarier under året med olika teman som ligger oss varmt om hjärtat.

Igår bjöd Hermods in till lunchseminarium med temat Sveriges arbetsmarknad. I panelen satt Patrick Björck (s), Jessica Polfjärd (m), Eva Nordmark, ordförande för TCO, Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt näringsliv samt Mathias Skalmstad, verksamhetschef för Hermods företagsutbildningar. Moderator för samtalet var Anna Bellman.

Det samtalades ivrigt om bland annat kommande lågkonjunktur, flexiblare utbildningsväsen, det livslånga lärandet, integration samt möjligheten att sudda ut gränserna mellan utbildning och jobb. Alla i panelen var dock överens om att en förändring av dagens arbetsmarknadspolitik behövs.

Besökarna var en blandning av journalister, riksdagspolitiker, chefer från olika vuxenutbildningsaktörer samt anställda inom olika arbetsmarknadsprojekt. Stämningen under samtalet var god och det märktes att det inte var första gången de medverkande i panelen träffades för att diskutera den här typen av frågor. 

Samtalet avslutades med den intressanta frågan och vattendelaren om vad vi bör göra med Arbetsförmedlingen. Panelen var överens om att någon form av arbetsförmedling kommer alltid att behövas, men svaren på hur den ska se ut varierade. Innan samtalet avslutades helt frågade moderator Anna Bellman vad var och en tar med sig från samtalet. På frågan kom olika svar från panelen. Från Hermods sida önskade vi mer utsuddade gränser mellan jobb och utbildning så att det ska vara lättare att utbilda sig och byta karriär eller kompetensutveckla sig när som helst i livet.

Vi vill tacka alla medverkande och alla som kom för att lyssna på samtalet. 

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.


Om Hermods

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.